Ürünler Menu

Enpa İletişim

Piyade Sok. No:22 / 11

Çankaya - ANKARA

Tel: 0312 440 90 90

Faks : 0312 440 90 91

Mail:  bilgi@enpa.com.tr

Mail:  enpatest@gmail.com

Mail:  enpatest@yahoo.com.tr

Gizli slayt damperler, hidrant kapakları ve 0.1 m veya daha büyük çaplı yatay konumda diğer metal parçaları bulmak için. Metal her türlü mıknatıslanmayanolanlar da dahil olmak üzere, tespit edilecektir.

Cihaz yüksek hassasiyet ve sağlam yapısı ile basit aptal geçirmez operasyonbirleştirir. Yapmanız gereken yerden FT 80 taşımaktır.Hoparlör veya ses geçirmezkulaklıklar tarafından yayılan Loud sinyalleri, kullanıldığında, aranmış için nesnelerinyakınlık göstermektedir. Bu şekilde geniş alanlarda karanlıkta bile hızlı ve tam birbaşarı ile aranabilir

Derinlik aralığı 1 m